Budownictwo i aranżacja

W jaki sposób zagęszcza się beton?

W jaki sposób zagęszcza się beton?

Zagęszczanie mieszanki betonowej ma na celu pozbycie się pustek, które mogą wpływać na późniejsze występowanie wad konstrukcyjnych, a nawet katastrof budowlanych. Zagęszczanie i mieszanie betonu prowadzone jest także w celu nadania mieszance odpowiedniej struktury. Brak zagęszczenia mieszanki betonowej powoduje, że nie osiąga ona odpowiedniej wytrzymałości i nie spełnia swojej roli.

Beton może być zagęszczany na dwa różne sposoby – ręcznie oraz mechanicznie. Ręczna metoda zagęszczania betonu wykorzystywana jest aktualnie dość rzadko, ponieważ nie pozwala na nią większość inspektorów nadzoru budowlanego. Polega ona na sztychowaniu mieszanki, np. za pomocą pręta stalowego. Przeprowadza się je poprzez wbijanie pręta w mieszankę, a następnie wykonywania ruchów obrotowych oraz wgłębnych.

Znacznie częściej stosuje się zagęszczanie mechaniczne, które dzieli się na powierzchniowe oraz wgłębne. Zagęszczanie wgłębne prowadzone jest za pomocą wibratorów, czyli narzędzi nazywanych potocznie buławami. Biorąc pod uwagę źródło zasilania wibratorów, można je podzielić na trzy główne grupy: wibratory o wysokiej częstotliwości, wibratory mechaniczne nazywane mikserami, a także wibratory doczepne. Za pomocą ostatniej grupy narzędzi osiąga się najkorzystniejsze walory estetyczne mieszanki. Przyjmuje się, że w przybliżeniu promień zagęszczania równa się 10-krotności średnicy buławy. Zagęszczanie powierzchniowe przeprowadzane jest za pomocą listw wibracyjnych, wśród których wyróżnia się listwy pojedyncze oraz listwy podwójne. Posiadają one napęd spalinowy bądź elektryczny.

Efektywność zagęszczania mieszanki betonowej zależy w znacznym stopniu od jej składu, amplitudy oraz częstotliwości drgań, a także czasu wibrowania. Aby zachowana została jednorodna konsystencja mieszanki betonowej należy we właściwy sposób dobrać parametry procesu. Jeżeli częstotliwość wibracji będzie nieprawidłowa, może dojść do oddzielenia się składników mieszanki, a także dostania się do niej dużej ilości powietrza.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − sześć =