Życie w miastach bez atrakcji

Polacy od lat kłopoczą się z odpowiedzią na pytanie, co przez wakacje można robić w mieście pozbawionym walorów turystycznych. Przyjrzyjmy się, jak radzą sobie z problemem trzy polskie miasta o przeciętnej liczbie mieszkańców od 50 do 200 tysięcy: Tarnobrzeg, Kielce i Radom. Miasta te obrazują przede wszystkim jedną, przewrotną, zasadę – wykorzystaj możliwości do maksimum – zarabiaj, kiedy inni wypoczywają! Od października do maja praca w wysoko opłacanym przedsiębiorstwie to sfera marzeń dla studentów, w wakacje Oferty pracy Kielce oferty pracy Radom Radom zapełniają się takimi wakatami! Co więc robią mieszkańcy, gdy tak, jak w bazie oferty pracy Tarnobrzeg, możliwości zatrudnienia są nieco mniejsze? Problem ten zdecydowanie łagodzony jest przez tegorocznie zainicjowaną atrakcję: zalew tarnobrzeski. Przełammy stereotypy! Dlaczego wakacje mają być czasem wypoczynku? Zamiast tego bądźmy przedsiębiorczy i lato w mieście wykorzystajmy… zarabiając!