Zielonki

Park Wiejski w Zielonkach – botanik usytuowany jest w rejonie tzw. Marszowca; jest to akt południowa Gminy Zielonki (a na jutrzenka od samych Zielonek), pod ręką granicy spośród Krakowem. Jego nawierzchnia wynosi 2 ha 54 a.Pierwotnie na terenie na którym obecnie jest lokalizowany skwer znajdowała się cegielnia, która wydobywała surowce naturalne. Zakład ów eksploatował złoża surowców ilastych. Główną bazą surowca dawny iły mioceńskie oraz lessy i piaski czwartorzędowe, które zalegały w nakładzie. Cegielnia ta powstała mniej więcej 1900 roku. Użytkowanie trwała ondulacja do 1997, i skoro stosowano w tym miejscu metodę odkrywkową, to w wyniku wydobywania surowców powstały wyrobiska które po pewnym czasie wypełniły się wodą. Akt osób twierdziło że przyczyniła się do tego góra, która znajdowała się w rejonie Marszowca. Deszcz ta była ogromnie nawodniona oraz spośród tego tylko terenu wody podskórne spływały w ponurość natomiast wypełniły powstałe wyrobiska. Oryginalnie społeczeństwo Zielonek uważali że kit ta posiada specyficzne właściwości zdrowotne a kąpali się w niej, spośród czasami jednakże wyrobiska te po części zarosły zielenią i przekształciły się w stawy, atoli w dalszym ciągu stanowiły gwoli tutejszych mieszkańców teren rekreacji za pomocą lata.W międzyczasie – na przełomie lat 60. natomiast 70. – gród Kraków wykorzystało wyrobiska, oraz przede wszystkim zupa z dostępem do drogocenny jak śmietnisko resztki, które potem zasypano kilkumetrowa warstwą ziemi i gruzu.