Zarządzanie zasobami ludzkimi.

W każdej firmie wyznacza się strategie decydujące o tym, w jaki sposób będzie przebiegało zarządzanie zasobami ludzkimi. Dotyczy to zdefiniowania długoterminowych celów jak również planów firmy. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest niezwykle istotnym elementem firmy, oraz biznesowej strategii organizacji.Ogółem zarządzanie zasobami ludzkimi daje firmie możliwość zrealizowania postawionego sobie celu za sprawą efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami, czyli zatrudnionymi pracownikami. Sprawami dotyczącymi zatrudnienia, rozwojem, nagradzaniem pracowników czy utrzymywaniem należytych stosunków między kadrą kierowniczą a pracownikami zajmują się zawsze menadżerowie liniowi jak również liderzy zespołów.Jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, wyróżnia się dwa podejścia pracodawcy do pracownika. Pierwsze z nich dotyczy kwestii związanych z ekonomią. Tak zwany twardy HR polega na tym, iż pracownik traktowany jest jak typowy zasób materialny, będący aktywem, które powinno generować dochody wyższe od nakładów. Drugie podejście, czyli tzw. miękki HR to metody koncentrujące się w większym stopniu na sposobach poprawiania efektywności pracownika za sprawą adekwatnych metod poprawiających motywację jak również zaangażowanie pracownika do pracy. Twardy HR jest również wymagany do tego by firma mogła przynosić określone dochody.