Zalety systemu franczyzodawcy

Systemy franczyzowe dają dziś spore możliwości, jednak trzeba wiedzieć jak działają, a potem dopiero w nie wchodzić. Dla franczyzodawcy daje to spore korzyści, dlatego tak chętnie korzysta on z formy działalności, jaką jest szeroko rozumiana franczyza.Przede wszystkim ponosi on niskie nakłady kapitału, ponieważ nie musi rozkręcać całej działalności od początku, lecz tylko wspomagać swojego partnera, on martwić się będzie o całą tę działalność. Franczyzodawca nie będzie musiał także zatrudniać nowych pracowników, jedynie martwić się o to, aby znaleźć szkoleniowców, którzy pomogą we wprowadzeniu w tajniki działalności.Franczyzodawca w formie jaką jest franczyza (z języka ukr. франшиза) ma szansę osiągnięcia większych zysków niż do tej pory i to bez większego nakładu. Przede wszystkim musi dać drugiej stronie możliwość korzystania z własnej marki oraz wszystkich procedur technologicznych. Nie musi on angażować się w prace, jaka ma miejsce w przedsiębiorstwie, z którym zawarł stosowną umowę.Franchising (w języku ukraińskim франшиза)dla wielkich przedsiębiorstw stwarza wiele możliwości przede wszystkim wiązane z pozyskaniem szybkiego kapitału, dzięki czemu zmniejszy się poziom zadłużenia. Znanym markom często się to zdarza.Istnieje także możliwość rozwinięcia całej sieci franczyzowej przynoszącej stałe dochody.Dla wielu przedsiębiorstw ten cel jest najważniejszy. Wszyscy partnerzy raczej starają się utrzymać swój biznes na niezmiennym poziomie, ponieważ nie chcą tracić, lecz czerpać z tego zyski. Dlatego też jest to umowa ważna dla obu stron.