Zabezpieczenia ogniochronne

Pewność trwałości konstrukcjom stalowym , a dodatkowo budowlanych powiązane jest wprost z odpornością przeznaczonych materiałów budowlanych. Pod tym pojęciem kryje się zdolność do zachowania zadawalających właściwości technicznych, bezpieczeństwa eksploatacji w określonym czasie użytkowania , a dodatkowo warunkach. W ogromnej liczbie przypadków jednakże odporność materiału użytego do konstrukcji jest niewystarczająca i konieczne jest stosowanie dodatkowych środków zabezpieczeń antykorozyjnych. Materiały wykorzystywane w konstrukcjach narażone sa na wiele czynników niszczących, takich jak wilgotność, zmiany temperatury, obciążenia (statyczne i dynamiczne), agresja biologiczna i chemiczna. Wszelkie te czynniki, prowadzące w konsekwencji do destrukcji materiałów nazywa się potocznie korozją materiałów budowlanych. Ażeby zabezpieczyć się przed skutkami owej korozji często stosowaną technologią jest ochrona powłokowa, która może być stosowana z powodzeniem we wszystkich środowiskach. Stanowi ona najbardziej powszechną w obecnych czasach i jednocześnie najszybciej się rozwijającą technologię, a polega na naniesieniu na chronioną powierzchnię warstwy ochronnej, która oddziela materiały od środowiska korozyjnego. Malowanie proszkowe to właśnie jedna z technik zabezpieczeń antykorozyjnych.