Wyjazdy edukacyjne młodzieży szkolnej.

Od wielu lat szkoły organizują dla swoich uczniów wycieczki. Mają one na celu nie tylko funkcję edukacyjną ale też poznawczą. Uczniowie oprócz tego, że zwiedzają zabytki z przewodnikiem, poznają uroki naszego kraju a także zacieśniają więzy między sobą. Lepiej też poznają swoich nauczycieli. Wycieczki szkolne pełnią ogromną rolę w życiu każdego ucznia. Wspólne wyjazdy dają możliwość odpoczynku od szkoły a zarazem przebywania z kolegami z klasy. Od dawien dawna wiadomo także, iż nauka np w muzeum, przynosi znacznie lepsze efekty niż w szkole. Uczniowie widzą  czego dotyczy temat lekcji i dzięki temu, na dłużej zapamiętają przekazane im informacje. Korzyści są więc bardzo duże. Co więcej, wycieczki szkolne wspomina się przez kolejne kilka lat i młodzież dokładnie potrafi odpowiedzieć, gdzie była i co widziała. Zupełnie odmienny efekt przynosi lekcja w klasowej sali. Uczniowie pamiętają ją przez krótki czas. Z pewnością wyjazdy wraz z rówieśnikami z klasy, przynoszą dużo dobrego. Szkoda tylko, że organizowane są tak rzadko.