Wycena nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż

Można wymienić wiele przyczyn, dla których odwiedzamy firmy specjalizujące się w wycenie nieruchomości. Niejednokrotnie wizyta w takim biurze wynika z konieczności oszacowania wartości nieruchomości, którą chcemy sprzedać lub wynająć. Poza tymi najczęściej spotykanymi celami, istnieje dużo innych przypadków, kiedy to wycena nieruchomości staje się koniecznością. Chodzi tutaj na przykład o uaktualnienie opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenie wielkości podatku od spadku, czy obliczenie odszkodowania za szkody. Nierzadko wycenę nieruchomości wykonuje się w celu ustalenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji. Bez względu na to, co mobilizuje nas do wykonania wyceny, musimy wiedzieć, że może to zrobić tyko uprawomocniona do przeprowadzania tego typu czynności osoba. Jeśli mieszkamy w stolicy lub jej okolicach, najlepiej gdy wartość naszej nieruchomości wyceni rzeczoznawca majątkowy Warszawa. Zawód rzeczoznawcy mogą wykonywać tylko osoby, które spełniają wyraźnie sprecyzowane wymagania. Warunkiem uzyskania uprawnień zawodowych jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach prawniczych, technicznych lub ekonomicznych. Ponadto, osoba pretendująca do wykonywania zawodu rzeczoznawcy musi mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Uprawnienia oraz obowiązki rzeczoznawcy dyktowane są przepisami prawa. Rzeczoznawca majątkowy musi być obiektywny i niezależny. Według kodeksu etyki zawodowej zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Rzeczoznawca musi mieć bogatą wiedzę na temat rynku nieruchomości. Jego praca wymaga dokonywania ciągłej analizy zmian rynkowych.