Współpraca międzynarodowa i globalizm

Międzynarodowa integracja gospodarcza jest to proces konsolidowania gospodarek narodowych, w wyniku jakiego powstają nowe ustroje gospodarcze o różnych cechach.Dzisiejsza integracja  także współpraca międzynarodowa jest procesem obiektywnym. Niemniej jednak aby konsolidacja mogła trwać obecnie doniosłe są wymagania współczesnego postępu gospodarczego generalnie.A są to: ogromna skala wytwórczości, szybki postęp techniczny, rozwój specjalizacji także kooperacji (produkcja oraz badania naukowe), oraz obszerne rynki zbytu aby umożliwić go potężnej skali produkcji.Powiada się, że dużo rzeczy staje się co chwila bardziej jednolitych. To prawda, lecz wydaje się, iż bezpodstawne są poglądy, iż globalizacja eliminuje kulturę.Po pewnym czasie przyjdzie pora na pokojowe akcentowanie własnej odrębności, a procesy globalizacyjne kształcą nas życzliwości oraz tolerancji.Globalizacja niesie za sobą zarówno korzyści jak i kłopoty. Globalizacja oznacza rozprzestrzenianie się pewnych procesów tudzież zdarzeń w kategorii światowej. W sferze rynkowej przejawia się ona w istocie ustalonego standardu, którego konstruktorami i nosicielami są firmy globalne, inaczej takie, jakie dzięki prowadzeniu działalności w więcej aniżeli tylko jednym kraju, w takich płaszczyznach, jak badania i rozrost, wytwórczość, logistyka, marketing, pozyskuje korzyści finansowe w postaci obniżonych kosztów oraz poprawia własną renomę, co nie jest możliwe do osiągnięcia przez biedniejszych rywali krajowych. Nie możemy też nie pamiętać o kulturowych zmianach, które sprowadziła globalizacja. Co i raz częściej, dużo dziedzin takich jak muzyka, film, teatr, sztuka stają się do siebie podobne we wszelkich częściach świata. Ujmują one problemy całego świata i są dla coraz większej publiczności jasne, bez względu na wstępne różnice kulturowe. Również nasze bytowanie staje się jeszcze bardziej zunifikowane. Żyjemy tak samo niczym ludzie w Europie Zachodniej, Ameryce, Azji czy Australii.