System CRM

Implementacja systemu CRM poprzedzona dokładną analizą potrzeb firmy przez profesjonalnie przygotowany zespół i rzetelnym wyborem wykonawcy nie powinna sprawić większych kłopotów i po krótkim okresie przejściowym przynosić wymierne wyniki. Jednak w czasie procesu wdrażania systemu CRM można popełnić kilka błędów, które znacząco obniżą jego skuteczność lub całkowicie zniweczą wysiłki. Przede wszystkim należy pamiętać, że CRM to nie tylko oprogramowanie, lecz kompleksowe podejście do prowadzenia firmy i długofalowa strategia ukierunkowana na utrzymanie starych klientów i wydajne pozyskiwanie nowych. System CRM musi być nierozłącznie związany z misją firmy, dopiero wówczas możemy w pełni wykorzystać jego zalety. Zagrożeniem jest również nadmierne skupienie na dostępnych aplikacjach i ich funkcjonalności, zamiast na identyfikacji rzeczywistych problemów i potrzeb klientów oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązania i zaspokojenia. System CRM nie może być gadżetem, lecz musi stanowić spójną filozofię prowadzenia biznesu i zarządzania. Aby tak było trzeba najpierw opracować szczegółowy plan działania, zapoznać z nim pracowników, a dopiero potem rozpocząć poszukiwanie programów komputerowych. Tu również pojawia się obawa, czy wybrany system CRM spełni oczekiwania, nie nadwerężając jednocześnie przyjętego budżetu. Należy również podzielić wdrożenie na kilka etapów i przyjąć odpowiednie założenia i cele, które chcemy osiągnąć. Nie sztuką jest po prostu wdrożyć system CRM, najtrudniej jest zmienić sposób funkcjonowania firmy na zgodny z ideologią CRM.