simatic s7 200 – Sprzęt sterowników PLC

PFaza porządkowania obejmuje obliczanie czasu cyklu, programowanie startu do następnego cyklu zaś określenie jego trybu, aktualizację tablicy błędów i kasowanie zegara watchdog. Długość trwania tej fazy widnieje stała tudzież zależy ściśle od typu CPU. rzedmiotem normy jest: utrwalenie definicji a określenie głównych właściwości istotnych niedaleko wybo­rze natomiast stosowaniu sterowników programowalnych i powiązanych z nimi urządzeń peryferyjnych, spis minimalnych wymagań dotyczących własności funkcjonal­nych natomiast konstrukcyjnych, warunków serwisowania, bezpieczeństwa a testów w celu sterowników programowalnych, zdefiniowanie reguł składni i semantyki gwoli w ogólności stosowanych języków programowania, zestawu podstawowych elementów oprogramowania natomiast środków, w środku pomocą jakich producent być może rozbudowywać te podsta­wowe zestawy gwoli własnych implementacji PLC, prośba ogólnych wiedzy tudzież wskazówek w celu konsumenta, wyznaczenie zasad komunikacji pomiędzy sterownikami tudzież innymi syste­mami elektronicznymi z użyciem określonych w normie ISO/IEC 9506 Specyfikacji Komunikatów w Procesie Wytwarzania (MMS, Manufactu-ring Message Specificatioń). Zmienne iyariables) są wykorzystywane do przechowywania natomiast przetwarzania wiedzy. Umieszczone są one w pamięci danych sterownika, przy czym Ich miejsce w form konkretnego adresu w pamięci nie musi znajdować się prosto z mostu wskazana za sprawą kontrahenta. … Wszelkie używane w POU zmienne muszą być zadeklarowane, niedaleko czym prawdopodobnie to stanowić dokonane abstrahując od POU (np. zmienne globalne), wewnątrz POU (zmienne lokalne) względnie jako parametry wejściowe oraz wyjściowe. Deklaracji simatic s7-200zmien­nych używanych w POU dokonuje się na początku, po deklaracji jego nazwy. Deklaracja taka widnieje zasadniczo niezależna odkąd języka, w którym aplikacja został napisany. Niesie dama nazwę deklarowanej zmiennej zaś informację o typie danej, którą zmienna orzeka. Dana ta widnieje konieczna np. w sprawie określenia obszaru pamięci potrzebnego do przechowywania danej czy też zakresu ceny, które przypadkiem otrzymywać. Deklaracja być może oraz orzekać pewne dodatkowe informacje o własno­ściach zmiennej, tzw. atrybuty, np. iż zmienna posiada stanowić podtrzymywana bateryj­nie w ciągu braku napięcia zasilania. simatic s7 200 Użytkownik przypuszczalnie pomieścić zmienną, tzn. przekazać konkretne pozycja w pamięci sterownika, dokąd dysponuje istnieć przechowywana, jednakowoż nie musi owego robić. Na pozornie zmienna jest przedstawiana w jakości tzw. literałów: liczbo­wych, ciągów znaków lub w form czasowej simatic s7 200 W rozdziale tym przedstawiono dokumentnie zasady deklaracji typów da­nych natomiast zmiennych wynikające z zaleceń normy IEC 61131-3, i plus sposoby przedstawiania danych. Omówiono także zalety takiego sposobu simatic s7-200 deklaracji zmiennych, jaki został zaproponowany w normie, w porównaniu do tradycyj­nych systemów programowania sterowników. Na kształt w tej chwili kilkakrotnie wspominano, najpierw wszystkich POU następuje blok deklaracji dla używanych w nim zmiennych. Apartamentowiec ów zawiera objaśnienie typów danych, do których należą zmienne tudzież opcjonalnie ich atrybuty a pozycję. Tyczy się owo każdego zmiennych, zarówno reprezentowanych kawa na ławę za pomocą adres, gdy a symbolicznych. Partia polityczna deklaracji przypadkiem być programowany zarówno w form tekstowej, kiedy oraz graficznej, z tym iż bohater literacki graficzną przewidziano lecz wciąż gwoli tych typów zmien­nych, które istnieją odnośnik (połączenie) simatic s7-200 między różnymi POU. Są nimi zmienne deklarowane za pomocą słów kluczowych: YARJNPUT, VAR_OUTPUT względnie YARINOUT. W postępowanie graficzny jest dozwolone ogłaszać owszem zmienne proste, i jedynym atrybutem simatic s7 200, który prawdopodobnie być deklarowany w ten metoda jest cecha reagowania na stok w celu zmiennych wejściowych typu BOOL. Deklaracje tablic, struktur, wartości początkowych azaliż atrybutu RETAIN mogą egzystować wykonywane przeciwnie w sposób tekstowy. Przykład deklaracji zmiennych stanowiących styk POU przedstawiono na wydr. 5. 6 w podejście podobnie jak graficzny, gdy oraz ekwiwalentny mu strategia tekstowy W niektórych simatic s7 200 sterownikach istnieje dodatkowo alternatywa skorzystania spe­cjalnych trybów przeznaczonych do sprawdzania, np. dzieło z pojedynczym cy­klem (Single Sweep), co oznacza, że widnieje wykonywany tylko pewien skończony cykl w trybie RUN, po czym drajwer kroczy w metoda Stop. Inne siła, owo praca krokowa (ukończenie wręcz przeciwnie jednego rozkazu) czy też dzieło z normalnym cy­klem, jednakże bez aktywizacji sygnałów simatic s7-200 wyjściowych w modułach opuścić cyfrowych (w celu testowania programu bez włączania napędów bądź urządzeń) simatic s7 200.