s7-1200 siemens – Cykl programowy i tryby pracy

Jederman etap programowy rozpoczyna się obsługą wejść polegającą na odczytaniu aktualnych stanów na wejściach sterownika i wpisaniu ich aż do rejestrów wejściowych. Na tej podstawie rozpoczyna się bieg przeprowadzenia części logicznej programu sterującego (rozpatrywanie programu). Po zrealizowaniu programu PLC realizuje bieg komunikacji na krzyż port komunikacyjny spośród programatorem lub mudułami zewnętrznymi oraz przeprowadza samodiagnostykę. Ostatnią fazą cyklu programowego jest obsługa wycofać się polegająca na uaktualnieniu stanu odejść, gdyż efektem spełnienia programu przypuszczalnie znajdować się metamorfoza ceny rejestrów wyjściowych, którym przypisuje się fizyczne wyjścia sterownika. Chronos wykonania cyklu zależy odkąd rozmiaru programu użytkowego, ilości użytych wgramolić się i oddalić się sterownika i ilości danych wymienianych na przestrzeni komunikacji (np. komunikowanie się sterownika spośród oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA). W rejestrach specjalnych o adresach: SMW22, SMW24 natomiast SMW26 jest dozwolone odczytać w milisekundach adekwatnie: Chronos ostatniego cyklu pracy sterownika (ostatniego skanowania), okres minimalny natomiast optymalny cyklu pracy liczony od momentu uruchomienia sterownika)… Cykl zaprojektowany zaś tryby pracy Iżby program obsługi urządzenia zdołał skutecznie dopełniać zadania sterowania, musi wykonywać pracę w tzw. czasie rzeczywistym (Real Time). Oznacza to, że odpowiedź sterownika w formie obliczonego sterowania w odniesieniu do wypadek, jakie miało lokalizacja w obiekcie, musi oblać w określonym czasie, akceptowalnym spośród artykułu widzenia wymagań stawianych temu sterowaniu s7-1200 siemens . Warto tu dostrzec, iż warunek pracy podczas rzeczywistym widnieje dokładnie scalone z własnościami dynamicznymi sterowanego procesu. O ile jako że sterowany proces jest pusty, występują w zanim duże stałe czasowe (przepis w procesach chemicznych oraz cieplnych), owo nawet rezonans systemu sterującego s7-1200 siemens opóźniona o kilka minut w stosunku aż do zdarzenia w obiekcie (np. zmiany temperatury) przypadkiem egzystować akceptowalna. Acz w celu obiektów szybkich (napędy, obrabiarki, maszyny napełniające i tym podobne.)#) oddźwięk układu sterowania otrzymana spośród sekundowym opóźnieniem przypadkiem istnieć w tej chwili zupełnie nie aż do przyjęcia. W sterownikach postępowanie w ciągu rzeczywistym, tzn. zapewnienie reakcji na wypadek w obiekcie w określonym s7 1200 program czasie, uzyskuje się na ulicy cyklicznego odczytu stanu sygnałów wejściowych sterownika, realizacji programu klienta zaś aktualizacji sygnałów wyjściowych. W rzeczy samej skutkiem tego drajwer pracuje w s7-1200 siemens pewnym cyklu, zwanym cyklem programowym Program Sweep. By dać możliwość trafnie szybką reakcja sterownika, następstwo ten musi stanowić słusznie skondensowany, w znacznym stopniu pomniejszy niż wymagania s7-1200 siemens czasowe nałożone na architektura sterowania. W układy od CPU sterownika, długości programu natomiast liczby obsługiwanych modułów cykl konturowany może uzyskać od ułamków ms do kilkudziesięciu ms. Dla programisty jest zasadnicze przede wszystkim to, iż jego oprogramowanie jest realizowany w bezwarunkowej, zewnętrznej pętli typu WHILE. W pętli takiej zaleca się ograniczenie (aż do minimum) programowania zatrzymań typu PAUSE, bo w konsekwencji powodują one ustanie czytania stanu obwodów s7 1200 program wejściowych zaś przekazywania danych aż do obwodów wyjściowych, i dlatego wydłużenie terminu reakcji systemu sterownikowego. Często w sterownikach istnieje oraz alternatywa ustawienia terminu trwania cyklu na stałą walor (Constant Sweep), co prawdopodobnie stanowić pożyteczne w niektórych zastosowaniach. Wobec tego zadany okres trwania cyklu winien stanowić trochę bardziej natężony niż rzeczywisty okres wspierający na realizacja wszystkich faz cyklu. Po dokonaniu wszystkich faz drajwer odczekuje w tamtym czasie odpowiedni trwanie, ażeby rozpocząć dziewiczy następstwo zgodnie spośród zadanym s7-1200 siemens okresem. Gdy zadany nieugięty szereg sterownika widnieje krótszy niż rzeczywisty czas pozytywny na dokonanie jednego cyklu, drajwer zaczyna dalszy ciąg bez opóźnienia. Jakkolwiek wtenczas pozostaje ustawiona s7 1200 program odpowiednia zmienna systemowa, sygnalizująca przewinienie zadanego czasu trwania cyklu. Normalny szereg programowy sterownika składa się spośród następujących faz. Na przestrzeni fazy aktualizacji sygnałów wyjściowych w cyklu sterownika, por. p. 3. dwa. 1, zmienne z obszaru CPU zawierającego dane wyjściowe binarne są przepisywane aż do bufora w module wyjściowym. Forma poszczególnych s7 1200 program bitów takiego bufora widnieje przeważnie sygnalizowany dzięki diody typu LED. Zgodnie z normą IEC 61131-3 zmienne te istnieją oznaczane za pośrednictwem %Q ewentualnie %QX (np. %QX2 zdradza drugie podejście cyfrowe), por. p. pięć. 4. jednej, wszak w sterownikach przeróżnych spółek oznaczenia te mogą znajdować się przeróżne. Na przykład, w niektórych rodzinach sterowników firmy Schneider Electric zmienne te zaczynają się od czasu cyfry 0 (np. 0002). Adresy tych zmiennych mogą być w procedura rozciągliwy deklarowane przy użyciu konsumenta w ciągu konfigurowania sterownika (np. w sterownikach korporacji GE Fanuc, Schneider Electric) albo mogą istnieć na sztywno związane z gniazdem, w którym jest zamontowany wiadomy część (np. sterowniki spółek Allen-Bradley, Siemens, Omron). W niektórych sterownikach (np. korporacji Schneider Electric) istnieje wybór skonfigurowania 16 wycofać się cyfrowych w s7-1200 siemens kodzie BCD, oraz w owym czasie istnieją one przepisywane z 16-bitowego wyrazu. Obwody wyjściowe w modułach wyjść cyfrowych są tak bywa zasilane prądem stałym 24 V d. c, wszak istnieją także używane moduły dla prądu przemiennego 120/240 V i. c. Obwody wyjściowe z reguły tworzą grupy obejmujące 8, 16 czy też 32 wyjścia, podłączone do wspólnego źródła s7 1200 program zasilania. Spotyka się i moduły o oddzielnych obwodach wyjściowych, izolowanych galwanicznie (isola-ted), dokąd everyman obręb dysponuje swoje zarzewie zasilania. Traktuje to głównie obwodów prądu przemiennego. Jednakowo jak w celu modułów wejściowych, polaryzacja źródła zasilania zewnętrznego w celu modułów z łącznikami elektronicznymi zależy odkąd typu zastosowanego modułu prądu stałego. Dla uniwersalnie stosowanych wyjściowych modułów cyfrowych dostarczających styl (typu geneza, Source Out), które nazywa się podobnie modułami o logice dodatniej (Positive Logic), stosuje się polaryzację dodatnią. Określenie modułu wynika skutkiem tego, iż w stanie załączenia trend płynie od czasu modułu aż do przedmiotu, zaś na zaciskach wyjściowych modułu pojawia się polaryzacja dodatnia (stąd dodatnia układ logiczna). W modułach takich wszelkie zwarcia aż do zerowego potencjału s7-1200 siemens odniesienia albo przerwy w przewodach są traktowane za pośrednictwem relacje obciążające wybieg jak stan wyłączenia. W momencie rzadziej stosowanych wyjściowych modułów cyfrowych odbierających bieg (typu wlot, Sink Out), jakie mieni się także modułami o logice ujemnej (Negative Logic) obwody wyjściowe zasilane istnieją w odwrotny sposób. W tym miejscu w stanie załączenia prąd płynie od obiektu do modułu (stąd wylew), tudzież na zaciskach wyjściowych modułu pojawia się polaryzacja ujemna (ergo logistyka ujemna). Obecnie coraz częściej produkowane moduły wtłoczyć się analogowych są na tak wiele uniwersalne, że umożliwiają pracę dla bogatych zakresów sygnału prądowego albo napięciowego. Dlatego gwoli owego typu modułów jest wymagane zadeklarowanie s7-1200 siemens zakresu sygnału wejściowego. Publiczna wypowiedź taka na ogół widnieje realizowana w tryb splanowany, dokąd na etapie konfiguracji sterownika podaje się, z wyjątkiem przyporządkowanych aż do modułu adresów zmiennych s7-1200 siemens wejściowych, i zakresy sygnałów a fakultatywnie rozdzielczość. W starszych rozwiązaniach było owo uzyskiwane w metoda sprzętowy, np. za pomocą zastosowanie przydatnych zworek w module s7 1200 program.