Publicystyka w Internecie.

Zwieńczenie kalendarzowego roku wiąże się z jego podsumowaniem. Analizujemy rok pod względem ilości pozytywnych posunięć, ale i tych negatywnych. Przywołujemy minione wydarzenia. Zastanawiamy się nad tym, czy wielu trudnych zdarzeń dało się uniknąć. Wyciągamy wnioski na następny rok.Snujemy plany i marzenia. Internet pełen jest prognoz, proroctw i wróżb na następny rok. Czytamy zachłannie pragnąc poznać przyszłość i nie zawsze rozróżniamy rzeczywistość od urojeń. Publicystyka przepełniona jest wątkami o polityce, potknięciami polityków, przysięgami dotrzymanymi, niedotrzymanymi i tymi właśnie składanymi. Entuzjastycznie czytamy blog o polityce. Blog polityczny to gatunek publicystyki, poruszający problemy polityczne. Różni się stanowczo od tekstów ukazywanych na przykład w czasopismach.Blog polityczny prowadzony jest przez ludzi, których polityka pasjonuje. Starają się utrzymać bezstronność. Komentarze zastanej rzeczywistości są bardzo często trafne i bezstronne. Nie boją się krytyki oraz polityki. Są głosem społeczeństwa. Ich zadaniem nie jest wyśmiewanie, lecz przedstawienie własnego punktu widzenia. Blog polityczny może każdy zaprojektować. Ale nie każdy potrafi na tyle wnikliwie obserwować scenę polityczną, by wzbudzić zainteresowanie czytelników swoimi spostrzeżeniami i opiniami.Do tego na pewno trzeba mieć swój indywidualny styl pisania, inteligentne odpowiedzi, klarowny punkt widzenia. Możemy dołożyć trochę samokrytycyzmu, poczucia humoru i znawstwa tematu. Tak więc pisać nie każdy może… Każdy natomiast może spróbować. Powodzenia