Psychologia zdrowego rozsądku.

Psychologowie, a przede wszystkim psychiatra warszawa, zaczynają od zaakceptowania przeświadczonych założeń dotyczących przyrody, ludzi, zachowania, psychiki i adekwatnych metod ich badania. W odniesieniu do poniektórych założeń istnieje powszechna zgoda; inne wyznają ciągle jeszcze nie rozwiązane problemy psychologii. Założenia dotyczące porządku w przyrodzie, determinizmu i empiryzmu. Poniższe sformułowanie w klarowny sposób przedstawia punkt wyjścia badań naukowych: „Szachownica to świat, pionki i figury – to zjawiska zachodzące na tym świecie, reguły gry są tym, co nazywamy prawami Przyrody”.Naukowiec zakłada istnienie w przyrodzie organizującego porządku, to jest systemu zdarzeń, procesów i zjawisk, które są możliwe do przewidzenia, ponieważ powtarzają się z pewną regularnością. Zamysłem badań jest więc ujawnienie tej prawidłowości oraz układów systematycznych zależności, które stanowią podłoże – na pozór niepowtarzalne – nie powiązanych ze sobą zdarzeń. Chodzi o to, aby zajrzeć pod powierzchnię różnic i szczegółów i dostrzec podstawę – podobieństwo i zasady ogólne. Ten sposób podejścia jest stanowczo różny od stanowiska reprezentowanego przez wielu poetów i artystów, którzy akceptują założenie, że natura jest w samej swej istocie tajemnicza, przez cały czas zmieniająca się, chaotyczna, płynna. Według nich, zadanie sztuki polega na tym, ażeby tej ulotnej zmienności narzucić sztuczną strukturę i trwałość. Z przyjmowanym przez naukowców założeniem, dotyczącym uporządkowania wszechświata, wiążą się dwa następne założenia – o determinizmie i przyczynowości. Zakłada się, że wszelkie zdarzenia mają przyczyny – warunki, które poprzedzają je i determinują to, co się stanie. Zakłada się, że te warunki poprzedzające i ich związki z następującymi po nich zdarzeniami są stałe (invariant), a więc w teorii poznawalne i przewidywalne. Jakbyśmy znali wszelkie istotne warunki, czyli tak zwane zmienne (variables), to powinno być możliwe determistyczne przewidywanie, kiedy i jak wystąpi dane zdarzenie względnie zjawisko. Chwilowo nie dysponujemy jednak w dziedzinie psychologii taką absolutną wiedzą i psycholog Warszawa musi się wypowiadać w kategoriach probabilistycznych: „Istnieje prawdopodobieństwo X procent, że przyczyna A spowoduje skutek B w Warunkach Y”. Czy jest możliwe, abyśmy kiedykolwiek znali naprawdę wszystkie ważne zmienne, które determinują dane zachowanie? To, co robisz w określonej sytuacji – na przykład gdy ktoś ci zagraża – jest uwarunkowane przez historię twojego gatunku, twoją przynależność do określonej kultury, twoje wyposażenie dziedziczne, twoje cechy fizyczne i psychiczne, twoje wychowanie i inne minione doświadczenia, dostępność lub niedostępność broni, obowiązujące prawa, planowane przez ciebie następstwa własnych działań oraz przez tysiące innych rzeczy.