Psychologia i życie.

Psychologia to uczone test obyczaju organizmów; jest ona nauką, która pozwala ustalić co „porusza” ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika. Psycholog warszawa potwierdza, że psychologia to niejaki sposób myślenia o tym, jak żywe jednostki radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie; jako taka jest dyscypliną znajdującą się na przecięciu innych dyscyplin: filozofii, biologii, socjologii, fizjologii i antropologii. Psychologia zajmuje się tym, co wyróżnia ludzi od maszyn. I wreszcie, co może najważniejsze, psychologia jest tym rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia jakości człowieczego życia. Jest dziś w pewnej mierze niemożliwe jest, aby czytając gazetę czy czasopismo, lub oglądając telewizję, nie spotkać się z jakąś rzekomą prawdą psychologiczną, którą podaje ci się do wierzenia. W latach siedemdziesiątych nastała era psychologii – czas, gdy każdy jest swego rodzaju psychologiem. Także i ty, dążąc do tego, aby wydobyć z życia jak najwięcej, stałeś się już w pewnym sensie psychologiem. Bezsprzecznie zastanawiałeś się nad swym własnym zachowaniem i nad tym, dlaczego inni czasem zachowują się kompletnie inaczej, niż ty zachowałbyś się w takich samych okolicznościach. Jeśli jesteś jednostką czujną i wrażliwą, to zapewne nagminnie starasz się zrozumieć obserwowane formy czy wzorce zachowania i ich związek z cechami osobowości. Najprawdopodobniej doszedłeś do dość należytych wyników, jeśli chodzi o przewidywanie następstw swoich działań, a także przewidywanie, jak będziesz postępował w różnych warunkach. To aczkolwiek nie wystarczy, abyś mógł przewidywać swoje zachowanie. Istnieje prawdopodobnie masa sytuacji, kiedy chciałbyś lepiej panować nad tym, co sam czynisz i co czynią inne osoby, których przedsięwzięcia ciebie traktują. Psychiatra Warszawa mówi o tym, że psychologia zdrowego rozsądku w bardzo wielu wypadkach może być starczająca, lecz niekiedy może również doprowadzić cię do fałszywych wniosków i nieskutecznych działań. Przyczyną tego mogą być pozorne założenia co do natury ludzkiej, kulturowe i osobiste uprzedzenia i przesądy, źle kontrolowane obserwacje lub bezkrytyczne przyjęcie informacji dostarczanych przez nasze zmysły, przez tak zwane autorytety lub przez środki masowego przekazu. Żeby być porządnym psychologiem musisz nauczyć się, jak analizować swoje przypuszczenia, dogłębnie obserwować, obiektywnie oceniać dowody i wyciągać uzasadnione konkluzje.