przepuklina pachwinowa

Przepuklina pachwinowa zalicza się do przepuklin brzusznych, która tworzy się na skutek powstania uchyłka otrzewnej i jego wypuklenie poza powłoki jamy brzusznej poprzez wrodzone lub nabyte otwory w ścianie  jamy brzusznej. Sytuacja taka powoduje możliwość stałego lub okresowego przemieszczania narządów jamy brzusznej poza miejsce ich właściwego położenia. To jest przepuklina zewnętrzna tzn. na zewnątrz widoczna.Przepuklina najczęściej występująca to właśnie przepukliny pachwinowe. Występują one cztery razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.Powodami powstania przepukliny są wady rozwojowe w budowie ścianki jamy brzusznej oraz zwiększenie tzw. tłoczni brzusznej, która wywiera wpływ na poziom ciśnienia śródbrzusznego. Przepuklina pachwinowa może nie powodować jakichkolwiek dolegliwości, a stwierdza się jej obecność częstokroć przez przypadek. Częściej zauważamy chwilowe bóle, poczucie ciążenia, pieczenia lub napięcia nasilające się w czasie wysiłków fizycznych, zlokalizowane w okolicy pachwinowej. Występują chwilowe zaparcia, wynikające z upośledzonej czasowo drożności jelit. Całkowicie rozwinięta przepuklina zewnętrzna ma kształt kulistego uwypuklenia powłok brzucha zwiększającego się podczas kaszlu i pozycji stojącej. Uwypuklenie to zazwyczaj zmniejsza się w pozycji leżącej.Zdiagnozowanie przepukliny pachwinowej zwłaszcza w postaci rozwiniętej nie stanowi zazwyczaj większego kłopotu.Leczenie operacyjne przepuklin jest jedynym postępowaniem, które może dać całkowite wyleczenie. W przypadku zaistnienia dużych ubytków w ścianie jamy brzusznej, stosowane są wzmocnienia w postaci siatek z tworzyw sztucznych.