Praca w biurze też męczy

Firmy, opierając własną strukturę na pracownikach biurowych, liczą przede wszystkim na ich efektywność. Ta wprawdzie zależna jest w głównej mierze od panujących w pracy warunków. Praca w biurze to robota w postawie siedzącej, co kojarzy się z różnego rodzaju uciążliwościami. W zestawieniu ze stresem i złymi nawykami żywieniowymi, może wywołać szkodliwe konsekwencje zdrowotne pracownika, a w rezultacie szkody w firmie.Obecnie terminem ,praca biurowa” ujmuje się rozliczne zawody scalone z pracą umysłową o przeróżnym stopniu skomplikowania, od prostych standardowych prac, nie wymagających wielkiego dogłębnego zaangażowania, do umiejętności kreacyjnych, o sporym stopniu odpowiedzialności. Niniejszy typ pracy przeważa w bankach, giełdach, firmach ubezpieczeniowych, sądowych, notarialnych, skarbowych, konsultacyjnych, informatycznych, administracji państwowej itp. Cechą charakterystyczną pracy biurowej jest jej niematerialny rezultat, jaki powstaje w systemie kumulowania i przetwarzania informacji. Zbieranie i obróbka wiadomości jest przesłanką przeróżnego modelu utworów, decyzji i prognoz.Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, bez względu od ich przedmiotowych zamiarów, można przedstawić jako prace umysłowe, urzeczywistniane w postawie siedzącej.Pozycja ta zapewnia dobrą stabilizację na rzecz skrupulatnej pracy rąk, skutkuje niewielkim kosztem energetycznym wypełnianych czynności, ponieważ nie angażuje licznych grup mięśni. W tym kontekście praca biurowa jest precyzowana jako łagodna. Aczkolwiek praca ta, szczególnie wykonywana w niedostatecznych warunkach, może stać się zarzewiem wielu dolegliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia tudzież ogólnej kondycji fizycznej bądź psychicznej pracownika, a w konsekwencji również znacznego spadku efektywności pracy.Na domiar tego pospolita otyłość, sprawiona nieprawidłowym odżywianiem, prowadzi na wprost do arteriosklerozy względnie zawału. Przypadłości te są także bezpośrednim pokłosiem utrzymującego się napięcia. W sprawach stresowych, aż o 30% może zwiększyć się ryzyko wystąpienia zawału. Wobec tego tak wymagany jest ruch, dzięki któremu idzie utrzymać poprawne krążenie krwi i zmniejszyć możliwość mnożenia się tak zwanych chorób zawodowych. Nawet niewielki wysiłek, taki jak spacer po schodach, powiększa ciśnienie krwi, co pomocnie wpływa na serce.