Pożyczka pod zastaw

Jednym z interesujących produktów kredytowych jest pożyczki pod zastaw, aby z niego skorzystać trzeba posiadać dóbr materialnych o określonej wartości. Podlegają one wycenie i na tej podstawie uściślana jest wielkość kredytu. Samochód zostaje zaakceptowany jako zastaw jeżeli spełnia kryterium wieku i dobrego stanu technicznego. O wartości nieruchomości wyrokuje jej powierzchnia, umiejscowienie oraz standard. Instytucja finansowa nie ingeruje i nie ocenia sposobu, w jaki zostały spożytkowane pożyczone pieniądze. W okresie trwania umowy może poza tym w pełni korzystać z zastawionych dóbr. Pożyczkodawca w przypadku problemów z odzyskaniem długu ma prawo zająć i spieniężyć zastaw. Spłacenie zobowiązania typu kredyty pod zastaw trwa zwykle od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. Na współczesnym rynku pożyczkowym dominuje trend elastycznego dopasowywania oferty do potzreb klientów. Prawidłowość ta odnosi się również do opcji kredyt pod zastaw. W bankach najczęściej udostępnianą formą omawianego produktu finansowego jest pożyczka hipoteczna. Wybierając drogę bankową, należy być przygotowanym na konieczność przejścia obowiązkowej weryfikacji zdolności pożyczkowej. Znacznie uproszczoną procedurę zapewniają firmy pozabankowe. Negatywna opinia BIK na pewno nie przeszkodzi nam w uzyskaniu gotówki w ten sposób. Opcja typu pożyczka pod zastaw wiąże się z ryzykiem utraty ważnych dla normalnego funkcjonowania dóbr. Stąd, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji warto dokładnie przeczytać wszystkie paragrafy umowy przed jej podpisaniem. Szczególnie ważny jest realny koszt utrzymania pożyczki, a więc wielkość odsetek, prowizji oraz opłat dodatkowych.