Perfumy

Perfumy – łączna nazwa kosmetyków, których jedynym zadaniem jest nadawanie różnym obiektom (zwykle ciału człowieka) przyjemnego i długo utrzymującego się zapachu. W pewnych sytuacjach słowo to używane jest również w znaczeniu jedynie towarów, w których substancje zapachowe są silnie skoncentrowane, a ilość rozpuszczalnika jest ograniczona do absolutnego minimum. Perfumy składają się z mieszaniny związków zapachowych, które są nazywane olejkami zapachowymi, środków homogenizujących i wzmacniających , a ponadto rozpuszczalnika, którym przeważnie jest etanol lub mieszanina lekkich alkoholi alifatycznych. W zależności od ilości rozpuszczalnika rozróżnia się perfumy właściwe (skoncentrowane), wody perfumowane i wody toaletowe. Po wylaniu albo wtarciu ich w powierzchnię ciała alkohol śpiesznie paruje, a na powierzchni zostają wyłącznie olejki zapachowe i środki wzmacniające, które powoli są uwalniane do powietrza, powodując złudzenie przyjemnego zapachu.