Opodatkowanie dochodów z marketingu wielopoziomowego

Opodatkowanie MLM podatkiem dochodowym jest jedną z bardziej „tajemniczych” kwestii związanych tą branżą.Liderzy MLM  niejednokrotnie nie informują wprost o zasadach opodatkowania profitów uzyskanych z uczestnictwa MLM. Nie piszę, że wprowadzają kogokolwiek świadomie w błąd niemniej jednak informacja w tym zakresie znacznie odbiega od informacji przekazywanych przez nich swoim strukturom w zakresie planu marketingowego, technik sprzedaży czy również narzędzi pomocnych w tym biznesie.Przeważnie główną informacja dotyczącą podatku dochodowego od kwot uzyskanych z uczestnictwa w marketingu wielopoziomowym jest nieprawdziwa, a co najmniej niepełna. Np. często powielana informacja że są to przychody z poza granic albo z innych źródeł nieopodatkowane w Polsce.Przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje jako źródła przychodu mitycznego przychodu z za granic. Osiąganie dochodu z tegoż źródła ma rzekomo, w opinii nieuczciwych firm, powodować brak podatku w Polsce. Inni twierdzą, że korzyści te opodatkowane są dopiero w zeznaniu rocznym, jako przychód z innych źródeł. W mojej opinii żadne z tych stanowisk przeważnie nie jest prawidłowe.Trudności z przypisaniem profitów z MLM do wymienionych w ustawie źródeł wynika z faktu, że marketing wielopoziomowy nie dla każdego uczestnika jest tym samym.