O montażu klimatyzatora.

Zakładanie inicjujemy od zamocowania płyty instalacyjnej. Płytę utwierdziliśmy poziomo na ścianie ale przedtem wymierzyliśmy miejsce gdzie ma by zlokalizowana jednostka. Do utwierdzenia użyliśmy kołków i wkręt—wów dostarczonych razem z urządzeniem. Ażeby zapobiec powstawaniu wibracji między płytąˆ a ścianą nie może zostać wolna przestrzeń.Po przykręceniu płyty montażowej przystąˆpiliśmy do etapu montaż klimatyzacji warszawa jednostki wewnętrznej, polega to na zawieszeniu jej na hakach umieszczonych w płycie. Z jednostki wewnętrznej wychodzi tzw. przyłąˆcze splitowe, któ—re poprzez wywiercony w ścianie otw—ór przeprowadziliśmy do jednostki zewnętrznej.Po przeprowadzeniu przewod—ów przez ścianę mocujemy je do zestawu przyłąˆczeniowego któ—ry znajduje się w wentylatorze. Przyłąˆcze to jest fabrycznie przygotowane do przykręcenia zestawu. Teraz podłączamy do jednostki zewnętrznej zasilanie. Za pomocąˆ dodatkowej pompy w instalacji wytwarzamy próżnię.UruchamiamyTeraz możemy uruchomić urządzenie. Jakiekolwiek manipulacje oraz ustawienia sąˆ realizowane za pomocˆ ręcznego pilota wręczonego wraz z klimatyzatorem. Zasięg pilota to ok 7 m. Za pomocąˆ pilota zdołamy sterować klimatyzatorem, któ—ry posiada 4 zakresy pracy: główny to automatyczne dobieranie prędkości pracy, drugi to wysokie obroty następnie średnie i niskie. Wybrane zestawienia sˆą wyświetlane na wyświetlaczu w postaci ikonek. W przypadku funkcji klimatyzacji zdołamy ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu w zakresie między 18-23 stopni w odstępach co 1 stopień.Montaż klimatyzacji warszawa trzeba zawsze polecić wyspecjalizowanym w tej dziedzinie przedsiębiorstwom. Samodzielny montaż jest raczej nie polecany.Uruchomienie wentylatora po raz pierwszy odbywa się za pomocąˆ specjalnej funkcji w pilocie, każde kolejne uruchomienie odbywa się normalnie, pilot jest bardzo czytelny, po naciśnięciu funkcji otwierająˆ się automatycznie żaluzje w jednostce wewnętrznej, poprzez te żaluzje przepływa powietrze, służą one do regulacji kierunku strumienia powietrza w pionie, do regulacji kierunku w poziomie służą ręczne żaluzje podobne do tych stosowanych w samochodowych nawiewach powietrza.