Materiały Reklamowe

Drukarnia to zakład produkcyjny tworzącyróżne artykuły poligraficzne. Zazwyczaj tymi artykułami są dobrzewszystkim znane gazety idzienniki , a oprócz tego książki, ulotki bądż także materiały reklamowe. Produkcja takichpublikacji ma możliwość być przeprowadzana nie tylko na skalę masową,niemniej jednak też w postaci drukówspersonalizowanych, to znaczy, żekażdy wyprodukowany przedmiot jest unikalnym egzemplarzem. Każda drukarnia może się specjalizować w konkretnym styludruku, przykładowo jedne przeprowadzają włącznie zadruk podłoża przedmiotu, a jeszcze inne przeprowadzają drukowanie połączone z oprawianiem, dzięki czemuwytwarzane są gotowe wyroby, w pełni gotowe do dystrybucji. Poza prostych, klasycznych wyrobów drukarski, zakłady te mogąwyprodukować też inne materiały, jak np pieczątki, czy tak zwane druki akcydensowe, jak przykładowo kalendarze, plakaty czy mapy. Możemy wyróżnić kilka typów drukarni wwspółzależności od tego czy zajmują się produkcją uniwersalną, czy takżespecjalistyczną, czyli an przykład prasową, dziełową czy tworzące nanietuzinkowychpodłożach.