Malowanie proszkowe – technologia

Technika jaką jest malowanie proszkowe ma dziś coraz więcej zwolenników, gdyż pozwala na bardziej precyzyjne pokrycie farbą powierzchni, aniżeli jest to możliwe przy użyciu innego gatunku farby.  malowanie proszkowe to technika, która polega na nanoszeniu farby proszkowe na powierzchnię przewodzącą, np. metal. Suchy proszek jest potem poddawany procesowi fluidyzacji. Następnie pomalowane elementy poddaje się nagrzewaniu (do ok. 200 stopni C). Dzięki temu farba proszkowa ulega stopieniu (polimeryzacja). Technika jaką jest malowanie proszkowe umożliwia dokładniejsze przykrywanie malowanych powierzchni, co jest niechybnie jedną z przyczyn dla których Malowanie proszkowe zyskuje coraz więcej zwolenników. Kolejne z zalet malowania proszkowego to: brak emisji rozpuszczalników do środowiska, świetna jakość wykończenia malowanych tą metodą elementów, prawie całkowite wykorzystanie farby proszkowej oraz wiele innych. W malowaniu proszkowym wykorzystywany jest proszek (najczęściej termoutwardzalny polimer). Naelektryzowane cząsteczki farby proszkowej, wielkości 20-100 um utrzymują się przed polimeryzacją na malowanych elementach dzięki siłom elektrostatycznym. Lakiernictwo proszkowe od tradycyjnego rozróżnia zwłaszcza rodzaj użytej farby. Konwencjonalna farba płynna zawiera rozpuszczalnik, który jest potrzebny to utrzymania farby na powierzchni metalu. W wypadku farby proszkowej rozcieńczalnik nie jest potrzebny, ciepło prowadzi to fluidyzacji farby, czyli sprowadzeniu jej do postaci płynnej, sprawiając również, że farba zostaje utwardzona i na powierzchni otrzymuje się gładką warstwę bez zacieków czy nierówności.