Łódź nieprzyjazna dla pracujących kobiet.

Wysokość emerytur to główny powód narzekań ze strony polskich seniorów. Szczególnie dyskryminowane w tym zakresie są kobiety, pobierające niższe wynagrodzenia od swoich partnerów. Głównym powodem są zapewne płace, gdzi oferty pracy transport przeznaczone są praktycznie wyłącznie dla mężczyzn. Na przykład zatrudnienie w dziedzinie zwanej roboczo „praca Łódź” na dużą skalę ulegało trendom prowadzącym do widocznych przejawów dyskryminacji kobiet. Choć w przemyśle tkackim zatrudniano znaczną liczbę kobiet, to możliwości ich awansu były zdecydowanie rzadsze, a podstawa wynagrodzenia znacznie niższa niż mężczyzn. Innym przykładem mogą być oferty pracy Konin przeznaczone prawie wyłącznie dla mężczyzn z racji istnienia tu Zagłębia Węgla Brunatnego. Europa Zachodnia nie boryka się z podobnym problemem różnicowania wysokości emerytur, głównie dzięki zrównaniu wieku emerytalnego. Wbrew pozorom wyżej wymienione polskie miasta bardzo dobrze radzą sobie w kwestiach zatrudnienia. Województwo wielkopolskie i mazowieckie charakteryzuje najniższy wskaźnik bezrobocia w skali całego kraju. Stawarza to duże możliwości dla kolejnych pokoleń Polaków mieszkających na terenach województw wielkopolskiego i mazowieckiego, którzy w przyszłości mogą zostać objęci programem zrównania wieku emerytalnego.