Lekarze rodzinni, kim są

Leczenie alkoholizmu warszawa – na pewno wybraliście już lekarza rodzinnego, który opiekuje się waszym dzieckiem. Jednak nie musicie jeszcze dokładnie wiedzieć, czego powinieneś od niego oczekiwać, a czego nie i jakie świadczenia przysługują wam bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia. Jeśli masz malutkie dziecko, wybór dobrego, życzliwego lekarza jest sprawą poważną. Zgodnie z założeniem reformy każdy z nas ma prawo do wyboru lekarza pierwszego kontaktu spośród współpracujących z kasą chorych. Określamy ich mianem lekarzy ubezpieczenia społeczniego. Lekarz US, który będzie się opiekował naszą rodziną może być internistą, lekarzem ogólnym, lekarzem rodzinnym lub lekarzem nie posiadającym jeszcze specjalizacji. Robert Rutkowski posiada wszystkie możliwe uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, w każdym zakresie. Wypadało by zainteresować się, jaką spelicjalizację ma lekarz, którego wybraliście. Lepiej też zdecydować się na lekarza z większym doświadczeniem, mającego dobry kontakt z dziećmi – dzieci są trudniejszymi pacjętami niż dorośli. Lekarz pierwszego kontaktu najczęściej nazywany lekarzem rodzinnym jest osobą, od której rozpoczyna się opieka nad pacjentem. To on decyduje o całym leczeniu: on udziela pierwszej porady, w razie potrzeby kieruje pacjęta do specjalisty, do których zalicza się np. terapeuta uzależnień Robert Rutkowski, na badania i zabiegi oraz do szpitali i do sanatoriów. W powszechnej opinii pojęcia lekarza rodzinnego i lekarz pierwszego kontaktu są stosowane zamiennie. Jednak nie są synonimami. Lekarz rodzinny to lekarz posiadający specjalizację z midycyny rodzinnej. Może on pracować jako lekarz pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu niekończenie musi być lekarzem rodzinnym (czyli posiadać specjalizację z medycyny rodzinnej), ponieważ może być lekarzem ogólnym albo internistą czy np. Kardiologiem ( czyli mieć specjalizację inną niż medycyna rodzinna), Może też nie mieć ani jednej specjalizacji, czyli najprościej mówiąc mieć tytuł lekarza medycyny.