Kto może być komornikiem?

Żadna praca nie hańbi, jednak niektóre profesje spotykają się z ogólną pogardą społeczeństwa. Mowa tu chociażby o pracy komornika. Komornik to osoba, która przywodzi na myśl same negatywne skojarzenia. Dzieje się tak nawet w przypadku osób, które nigdy nie miały osobiście do czynienia z komornikiem. Sposób postrzegania zasadności istnienia i wykonywania tego zawodu zwykle zmienia się w momencie, kiedy próbujemy odzyskać pieniądze. Pod wpływem ciągu wydarzeń, w wyniku których staliśmy się osobą poszkodowaną z tytułu braku sposobności odzyskania należności, szukamy pomocy właśnie u komornika. Na podstawie wyroku sądu możemy ubiegać się o wszczęcie postępowania komorniczego w stosunku do naszego dłużnika. Egzekucja należności to wieloetapowy i często długotrwały proces.Przed rozpoczęciem procesu, komornik zobowiązany jest wykonać spis inwentarza. Na jego podstawie przygotowuje się protokół określający stan rzeczywisty posiadanych dóbr. Działania te zawsze realizowane są na orzeczenie sądu lub prokuratora. Praca komornika jest niebywale niewdzięczna i trudna. Osoba pretendująca do wykonywania tego zawodu musi spełniać ściśle sprecyzowane warunki. Musi odznaczać się również określonymi cechami charakteru oraz uwarunkowaniami psychologicznymi. Komornikiem może być osoba, która ukończyła studia prawnicze lub administracyjne. Warunkiem koniecznym jest także odbycie aplikacji komorniczej i złożenie egzaminu. Zdobycie koniecznych uprawnień to punkt wyjściowy do wykonywania tego zawodu. Kancelarie komornicze posiadają swoje siedziby zazwyczaj w dużych miastach i działają na ściśle wyznaczonym terytorium. Zakres usług świadczonych przez kancelarie powołane do wykonywania egzekucji komorniczych jest podyktowany normami prawa.