Krótko o Ruchu Palikota

ruch palikota jest to jedna z wielu działających w Polsce partii politycznych, została ona założonaprzez polityka i przedsiębiorcę Janusza Palikota, a zarejestrowano ją pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku, kiedy inna partia założona poprzez tego polityka o nazwie Ruch Poparcia została zagrożona wykreśleniem z ewidencji. Partia ma klub poselski w Sejmie Siódmej kadencji. Partia ta jest wspierana przez stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota, na którego czele stoi Armand Ryfiński. Ruch Palikota wydaje równieżmiesięcznik pod tytułem: ,Zwyczajnie Polska”. W skład tej partii wchodzą przede wszystkim kobiety i mężczyźni, którzy nie byli wcześniej zaangażowany w żaden typ działalności politycznej oraz dodatkowo politycy należący niegdyś do innych partii, przede wszystkim Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. W programie tej partii znajduje się trzydzieści pięć postulatów, które dotyczą między innymi: wprowadzenia podatku liniowego i obniżenia deficytu budżetowego, promowania przedsiębiorczych postaw człowieka, zaprzestania nauki religii w szkołach czy liberalizacja ustawy dotyczącej aborcji.