Korzystać z pomocy terapeuty uzależnień czy nie?

Bez względu na to, czy miejscem psychoterapii waszego dziecka jest Warszawa, czy też niepozorny, nikomu nieznany gabinet terapeutyczny znajdujący się w małej miejscowości, aby podejmowane tam działania mogły być skuteczne, terapeuta powinien przestrzegać trzech, podstawowych w psychoterapii dziecka, zasad. Leczenie alkoholizmu warszawa jest również ważnym elementem tej całości.Zgodnie z 1-szą z nich, dziecka nie należy krytykować. Na nieprawidłowe zachowania dziecka trzeba, bowiem patrzeć jak na manifestacje choroby. Przy czym, akceptacja ta nie musi wcale być powiązana z aprobatą wszystkiego, co dziecko robi. Druga zasada, zobowiązuje terapeutę, by pamiętał, że rzadko dziecko nie przychodzi na taką terapię z własnej woli. A co się z tym wiąże być niechętne, wrogie i nieufne. A to czy zmieni swój stosunek do terapeuty, zależy już tylko od niego samego. Trzecia zasada, która musi być bezwzględnie przestrzegana, aby psychoterapia (psychoterapia uzależnień) mogła być skuteczna, polega na wstępnym unikaniu bezpośredniej dyskusji o objawach choroby. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy dziecko samo przechodzi na ten temat. Zamiast skupiać się na objawach należy możliwie jak najgłębiej zrozumieć odczucia dziecka. Należy także pamiętać o ustaleniu pewnych granic, których obie strony nie mogą przekraczaćtak w trakcie samego wywiadu jak również w w dalszej pomocy psychoterapeutycznej.