Korekta napisów w internetowej rzeczywistości

Korekta napisów wydawałaby się zajęciem bardzo łatwym. Sprawdzanie słowapisanego jednakże może sprawiaćproblemy. Samo pisanie tekstów bez błędów ortograficznych nie oznacza, że praca jest napisana poprawnie. Teksty na strony internetowe WWW w ogromnej liczbie przypadków sa napisane poprawnie ortograficzne, natomiast nawet jedna osoba nie patrzy na usterki językowe. Związki frazeologiczne są zazwyczaj połączeniami stałymi. Użytkownicy nie zdają sobie z tego sprawy w większości przypadkówmieszają różnorodne frazeologizmy. Warto teksty dla czytelnika przygotowaćfachowo. Jeżeli chodzi o teksty seo, to do takapoprawność nie jest brana pod uwagę aż tak. Wiąże się to również z ceną za teksty. Treść również nie może posiadać rażących błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych, niemniej jednak teksty te w bardzo niewielu przypadkach są czytane przez użytkowników globalnej sieci Internet, zatem brak jednego przecinka nie zrobi wielkiej różnicy. Ważniejsza jest inna cecha napisów pod optymalizację SEO. Muszą być unikalne, czyli oryginalne. Nie mogą być skopiowane z innej strony www, ponieważ kopie nie mają wpływu napozycjonowanie.