Jak czyścić piec i komin?

Jeśli pragniemy żyć w zdrowym i przede wszystkim bezpiecznym domu,koniecznie musimy pamiętać o systematycznej kontroli kominów, którewymagają dosyć częstego przeczyszczania. Zwłaszcza w okresie zimowym,na wewnętrznej powierzchni metalowych kominów dochodzi do skraplaniasię pary wodnej, natomiast jeśli komin został wyposażony w króciecsłużący do    odprowadzania skroplin będzie on długo sprawny, jednakpamiętajmy o  udrożnianiu.  Ponadto, nowoczesne centralne ogrzewaniewraz z cała instalacją wentylacyjną obowiązkowo muszą być częstokontrolowane przez fachowców, ale również samodzielnie możemy dbać oczystość i drożność kratek wentylacyjnych. Fachowcy przypominają tez,że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu czyszczeń kominów, powinniśmy cojakiś czas otworzyć wyczystkę komina i usunąć z niej nagromadzonąsadzę lub zlecić to uprawnionemu kominiarzowi. Co więcej, jeśli nanaszej działce jest studzienka wodomierzowa lub w studzience pozabudynkiem znajduje się hydrofor, warto skontrolować stan znajdującychsię tam instalacji. Umożliwi nam to wstępne ocenienie czy stare zaworynie są uszkodzone lub skorodowane, czy nie ma widocznych przecieków,jaki jest stan izolacji, czy zawory odcinające pracują bez oporów inie przepuszczają wody. Dodatkowo, gdy nasza cała  instalacja wodnazostała wyposażona w filtry, warto je również przeczyścić. Możemy niezdawać sobie z tego sprawy, ale wyjątkowo istotnym elementem  dobrzedziałającej instalacji kanalizacyjnej jest wywiewka, której nie widaćjednak jest nieoceniona w instalacjach tego typu.