Inżynieria utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu zgodnie z definicją jest to funkcja odpowiadająca za: planowanie, projektowanie, specyfikowanie, instalowanie, modyfikowanie, obsługę, kierowanie , a ponadto konserwację instalacji przemysłowych, maszyn produkcyjnych, systemów i wyposażenia zakładu pracy. Inżynier automatyk, inżynier utrzymania ruchu czy inżynier energetyk to specyficzne stanowiska techniczne. Osoby zasiadające na nich powinny posiadać wymagane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowo doświadczenie. By zrekrutować kadrę na wyżej wymienione stanowiska należy odpowiednio się przygotować. Fachowe podejście , a ponadto szeroka znajomość konkretnych branż na rynku są wymagane. Dużo firm rekrutacyjnych i agencji doradztwa personalnego specjalizuje się właśnie w poszukiwaniu pracowników technicznych. Na rzecz ułatwienia procesu rekrutacyjnego i selekcji tworzone są bazy danych inżynierów. Baza inżynierów ułatwia prace nie tylko rekruterom, ale umożliwia też zarejestrowanym w niej kandydatom na przeglądanie nowych oferty pracy dla inżynierów. W ostatnim czasie agencje rekrutacyjne odnotowały duże zainteresowanie stanowiskami: inżynier sprzedaży oraz dodatkowo manager sprzedaży. Stale powiększająca się liczba osób poszukuje właśnie takich ogłoszeń w bazie. Baza inżynierów to użyteczne narzędzie- stworzenie swojego profilu nic nie kosztuje, a może zaowocować w przyszłości. Według statystyk bezrobocie wśród inżynierów praktycznie nie istnieje. Absolwenci szkół średnich są zachęcani do wyboru technicznych kierunków studiów, a od 2008 roku wprowadzony został nawet program kierunków zamawianych, co zapewnia studentom wybranych kierunków i specjalizacji stypendium finansowane przez państwo. Dzisiaj tytuł inżyniera dalej kojarzy się z prestiżem , a dodatkowo wysokimi zarobkami. Nic więc dziwnego, że kierunki techniczne są tak oblegane przez młodych ablsolwentów. Rekrutacja kadry inżynierskiej nie jest zadaniem łatwym, wymaga profesjonalnego przygotowania. Firmy i agencje doradztwa personalnego zajmują się kompletowaniem kadr do różnych branż. Ostatnio zauważono wyraźne zainteresowanie rekrutacją na stanowiska: inżynier utrzymania ruchu, inżynier automatyk oraz inżynier energetyk. Utrzymanie ruchu obejmuje ono bezpieczeństwo osób i środowiska, skuteczność produkcji, poziom podejmowanego ryzyka, efektywne zużycie energii , a dodatkowo jakość produktów i usług. Utrzymanie ruchu jest więc procesem bardzo ważnym. Nic więc dziwnego, że osoby na wyżej wymienionych stanowiska powinny być odpowiednio wykształcone , a oprócz tego doświadczone. Od niedawna w Polsce pojawiła się też nowa specjalizacja: inżynier sprzedaży. Jest on dość mocno związany z managerem sprzedaży. Na takim stanowisku najistotniejsze są zarówno umiejętności techniczne, jak i handlowe oraz dodatkowo komunikacyjne.