Interesujące kierunki studiów na wydziałąch przyrodniczych

Ogrodnictwo to dość specjalistyczne i wąskie studia, dlatego raczej dla osób zdecydowanych na prace w ogrodzie czy sadzie. Kierunki studiów powiązane z ogrodnictwem to wąski zakres działań. Na studiach nauczysz się np. tworzenia upraw odpornych na mróz. Na studiach będziesz się uczył przedmiotów niezbędnych w wykształceniu absolwenta uczelni (ekonomia, filozofia, informatyka, socjologia lub etyka, dwa języki obce). Przedmioty kierunkowe na ogrodnictwie do wyboru (na przykład: automatyzacja w ogrodnictwie, chemizacja, diagnostyka chorób i szkodników, nowoczesne technologie nawożenia i nawadniania. Zajęcia terenowe (praca w plenerze lub w gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, szkółkach itp.. Każdy absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera, nawet jeżeli kończy specjalność z zakresu zarządzania. Programy studiów zależą od specjalności. Wyjątkowo, jak w Poznaniu czy w Lublinie, program może być wspólny przez kilka semestrów dla wszystkich specjalności.