HIV i AIDS – kilka ważnych informacji

Istnieje debata, kto jako pierwszy wyizolował wirus HIV. Uważa się, że był to zespół Luca Montagniera pracujący w Instytucie Pasteura. W 1984 roku wirus został wyizolowany przez zespół Roberta Gallo w Stanach zjednoczonych. Wyizolowane wirusy były bliźniacze i w końcu zostały nazwane jako HIV. W 1986 roku we Francji wyizolowano drugi rodzaj wirusa (HIV-2), u pacjenta chorego na AIDS plus leczącego się w Europie. HIV-2 jest bardziej podobny do wirusów SIV zachodnioafrykańskiej małpy mangaby szarej Cercocebus atys niż do HIV-1.HIV należy w tej chwili do najporządniej rozpoznanych wirusów, jednakże cechuje się ogromną wariancją, która zdoła się objawiać nawet u jednego pacjenta (w różnorodnych periodach rozkwitu choroby). HIV ujawnia tropizm w stosunku do komórek posiadających na własnej powierzchni antygeny CD4 czyli do limfocytów T pomocniczych, makrofagów także komórek mikrogleju. Przy zarażeniu drogą płciową infekcji ulegają wprzódy makrofagi. Przy skażeniu przez krew chorobie ulegają jako pierwsze limfocyty T, co owocuje ostrzejszym postępem infekcji.Może być przenoszony drogą seksualną (poprzez uprawianie miłości z zakażoną personą), lub przez transfuzję zainfekowanej krwi, użycie igieł zanieczyszczonych krwią zarażonych osób także łożysko alternatywnie krew w trakcie porodu (zarażenie okołoporodowe), a również z mlekiem mamy. Okres inkubacji wynosi od 0,5 do 3 albo nawet więcej lat. Osobnicze przeciwciała pojawiają się już po 3-8 tygodniach, niekiedy dużo dalej. Są one stosowane do badania AIDS plus nosicielstwa HIV. Przypuszczenie zachorowania na AIDS buduje się na podstawie m.in. kolejnych znaków, tytułowanych infekcjami wskaźnikowymi dla AIDS:zapalenie płuc,grzybica układu pokarmowego,nowotwory,mięsak Kaposiego.Z kolei domysł zarażenia wirusem HIV wolno wyciągnąć jedynie przez dokonanie specjalistycznych pomiarów.