HDI Otwock

Ubezpieczenia HDI Asekuracja to TU (towarzystwo ubezpieczeniowe), które w naszym kraju funkcjonuje od ponad dwudziestu lat. W roku 2010 odbyło się połączenie HDI oraz Gerling Polska TU. Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Warszawa skierowana jest do klientów swoich, niewielkich firm/spółek/korporacji, a również wielkich korporacji. HDI Otwock oferuje własnym klientom szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych. Są to ubezpieczenia związane z komunikacją m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie AC i inne ubezpieczenia pojazdów. Nie jedna osoba pomyśli sobie o tym jak i kiedy zgłaszać uszkodzenie auta? Wtedy udajemy się do RCLS (Regionalne Centrum Likwidacji Szkód). Możemy też listownie powiadomić RCLS. Innym sposobem jest powiadomienie e-mail do Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. Jeśli wolimy porozmawiać to mamy do wyboru także telefoniczne zgłoszenie uszkodzenia pojazdu do RCLS. Osobiste stawienie się w POS (Punk Obsługi Szkód), gdzie telefoniczne skontaktujesz się z RCLS (Regionalne Centrum Likwidacji Szkód. Oględziny uszkodzonego auta zostaną wykonane w POS (Punkt Obsługi Szkód na miejscu. HDI Warszawa