Firma rekrutacyjna – czyli poszukiwanie fachowców

Agencje rekrutacyjne , a ponadto firmy rekrutacyjne, poza rekrutacją i selekcją kandydatów proponują również usługę, która w zasadzie poprzedza proces rekrutacji – stworzenie profilu stanowiska.  Wychodząc naprzeciw Klientom, firma rekrutacyjna, w oparciu o opis specyfiki firmy, działu , a dodatkowo tego, co będzie należało do obowiązków przyszłego pracownika, tworzy profil pracownika. Co zawiera taki profil? Tworząc go, agencja rekrutacyjna najpierw definiuje, co będzie należało do obowiązków pracownika. Następnie, konsultując się z Pracodawcą, określają, jakie wymagania formalne musi posiadać osoba na tym stanowisku. Finalnie, specjaliści ds. rekrutacji określają cechy czy kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat (np. komunikatywność, otwartość, zdolności negocjacyjne czy umiejętność pracy pod presją). Czy standardowe procedury rekrutacji i selekcji stosowane dotychczas przez firmy rekrutacyjne zostaną zastąpione przez bardziej nowoczesne metody? Dzisiaj, agencje rekrutacyjne nadal korzystają ze standardowych narzędzi, których podstawą jest tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna. Jednak, właściwie każda firma rekrutacyjna prowadząc z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną wplata w nią elementy symulacji czy praktycznego sprawdzania umiejętności – np. poprzez przejście podczas rozmowy na język angielski. Prognozuje się, że w przeciągu kilku lat właściwie każda agencja rekrutacyjna będzie w procesie rekrutacji stosowała przede wszystkim elementy Assessment Centre , a ponadto praktyczne bądź teoretyczne Testy sprawdzające rzeczywiste umiejętności kandydata. Pozwoli to ulepszyć proces rekrutacji do tego stopnia, że zatrudniani kandydaci będą perfekcyjnie pasowali do oferowanego im pozycje.