Elektroniczny dzienniczek ucznia.

Każdy rodzic powinien się bardzo interesować edukacją własnego dziecka i przykładaćdużą wagę do stopni, jakie każdy z uczniów otrzymuje w szkole. Przeważnieh jest tak, żeuczniowie młodszych klas podstawówki mają że sobą tzw. dzienniczki uczniów, w którychzapisują sobie wszystkie stopnie, jakie otrzymali z danego przedmiotu. Dzięki temu rodzicemogą kontrolować postępy w nauce swojego dziecka. Na rynku produktów edukacyjnychpojawiła się ostatnio pewna nowość, jaką jest elektroniczny dzienniczek ucznia.Okazuje się, że produkt ten jest dystrybuowany w formie elektronicznej aplikacji, którą możnazainstalować na każdym komputerze w domu, bez względu na to na jakim systie operacyjnymdziała. Okazuje się, że elektroniczny dziennik ucznia sprawdził się już w innych krajacheuropejskich i cieszy się tam ogromnym powodzeniem. Całkiem prawdopodobne, że również w Polsceinternetowy dziennik ucznia zyska sobie uznanie w gronie nauczycieli uczniów i rodziców.Na dzień obecny planuje się wprowadzenie takich dzienniczków tylko w wybranych szkołachw Polsce, po to żeby sprawdzić czy mechanizm działania takiego dzienniczka sprawdzisię w polskich realiach. Gdyby tak się stało w przyszłości planuje się upowszechnieniedzienniczków we wszystkich szkołach poziomu podstawowego i gimnazjalnego, jakiefunkcjonują w Polsce w charakterze placówek publicznych.