Działalność polityczna Janusza Palikota

Działalność polityczna jednego z najbardziej znanych polskich polityków, do których trzeba Janusz palikot sięga początku czerwca, roku dwa tysiące piątego, postanowił wówczas stać się członkiem regionalnego lubelskiego sztabu Platformy Obywatelskiej utworzonego w Jeleniej Górze. Startując w wyborach parlamentarnych do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej, zdobył odrobinę ponad dwadzieścia sześć tysięcy głosów, uzyskując tym samym mandat poselski. Swojego czasu było organizowane śledztwo w sprawie domniemanego finansowania kampanii wyborczej Palikota przed podstawionych osób, głównie emerytów i studentów. Przed założeniem prywatnej partii był on członkiem prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a też Komisji Kultury i Środków Pokazu. W wyborach parlamentarnych w roku dwa tysiące siódmym udało mu się uzyskać po raz drugi mandat poselski. Zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej drugiego października dwa tysiące dziesiątego roku, ponieważ narodziły się plany założenia prywatnej partii politycznej.