Doradztwo Personalne Katowice

Jedną z metod pozyskiwania kandydatów do pracy stanowi headhunting. Jest to specyfincza technika procesu rekrutacji, polegająca na poszukiwaniu wykwalifikowanych osób, które obecnie zajmują wysokie stanowiska na rynku pracy.  Konsultanci zajmujący tego typu działalnościami nazywani są potocznie ,łowcami głów”. Określenie to może kojarzyć się z negatywnie, aczkolwiek osoby specjalizujące się w executive search są skrupulatnie przygotowane do tego rodzaju pracy i działają zgodnie z etyką zawodową. Niezmiernie istotne jest, by rekruterzy przestrzegali zasady równych szans, co związane jest z braniem pod uwagę szerokiego spectrum kandydatów na dane stanowisko. Wielu osobom tego typu usługi rekrutacyjne mogą kojarzyć się  z procedurą obsadzania stanowisk przez znajomych i krewnych, aczkolwiek fachowy konsultant nie może się dopuścić tego typu postępowania. Celem, na którym skupia się doradztwo personalne jest znalezienie dla swojego klienta jak najodpowiedniejszego pracownika na dane stanowisko, więc nie może sobie pozwolić na faworyzowanie ludzi, które nie spełniają kryteriów bądź w jakiś sposób nie są cenne dla firmy, dla której realizowany jest projekt. W dodatku jest on ukierunkowany na szukanie wyjątkowo utalentowanych osób, których doświadczenie zawodowe , a ponadto kwalifikacje nie są łatwo dostępne na rynku pracy. Doradztwo personalne jest to termin bardzo popularny wśród firm zajmujących się szeroko pojętą rekrutacją pracowników. Celem profesjonalnego doradztwa personalnego jest zawsze wsparcie działań pracodawców poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dodatkowo stabilny rozwój zespołu. Ludzie są głównym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. To od ich zdolności i wiedzy zależą pozycja i sprawność firmy. Agencje doradztwa personalnego to cenna pomoc dla wielu pracodawców, którzy nie potrafią samodzielnie przeprowadzić profesjonalnego procesu rekrutacyjnego i selekcji. Usługi rekrutacyjne umożliwiają na szczegółowe określenie zapotrzebowania kadrowych oraz dodatkowo znalezienie osób jak najlepiej przygotowanych do podjęcia pracy na określonych stanowiskach. Rekruterzy za pomocą takich metod jak executive search czy headhunting potrafią dotrzeć do dosłownie najbardziej niedostępnych kandydatów i przedstawić im ofertę swojego klienta. Ciekawym i użytecznym narzędziem okazuje się też baza danych inżynierów, która weryfikuje się zwłaszcza w przypadku poszukiwania pracowników technicznych. Doradztwo personalne to pomoc zarówno dla tych którzy szukają pracy, jak i dla tych, którzy proponują miejsca pracy. Warto, więc skorzystać z tego rodzaju usług.