Doradztwo Personalne czyli Executive Search / Headhunting

Doradztwo personalne jest działalnością z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Niezwykle istotną kategorią pracy agencji doradztwa personalnego są usługi rekrutacyjne. Proces rekrutacyjny realizowany przez doradców opiera się na doświadczeniu, znajomości rynku pracy i wiedzy z zakresu Human resources. W związku z profesjonalizmem agencji doradztwa personalnego pracodawcy coraz chętniej korzystają z ich usług. Dzieje się tak, ponieważ, umożliwia to usprawnić trudny rekrutacja i dobrać najlepsze techniki i metody rekrutacji, co do określonego stanowiska pracy. W wyborze odpowiednich kadr do danego miejsca pracy, doradcy używają zdecydowanie dużo metod z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Jedną z takich metod jest Executive Search umożliwiający dobór kadr wysokiego szczebla managerskiego i specjalistów posiadających nieprzeciętne kwalifikacje. Techniką znajdującą się w obrębie Executive Search jest Headhunting. Headhunterzy skupiają się w swojej pracy, na pozyskiwaniu pracowników wysoko wykwalifikowanych i ugruntowanej pozycji na rynku pracy. Przy pomocy zastosowaniu Excecutive Search , a dodatkowo Headhuntingu oczekiwania pracodawcy, co do potencjalnego pracownika są w wysokim stopniu spełnione.