Dlaczego wentylacja z rekuperacją się opłaca?

Najwięcej energii, której ceny bez przerwy rosną, zużywamy na ciepło. Niemało ponad 50%. A wszak ograniczenie jej zużycia jest wyjątkowo łatwe, a w przypadku stawiania nowych domów, lukratywne już na etapie tworzenia. O opłacalności budowania domów ekstremalnie energooszczędnych napisałem już w innym a… Najwięcej energii, której ceny systematycznie rosną, zużywamy na ciepło. Dość dużo ponad 50%. A wszakże ograniczenie jej zużycia jest wyjątkowo zwykłe, a w sytuacji stawiania nowych domów, lukratywne już na etapie budowy. O opłacalności budowania domów ekstremalnie energooszczędnych napisałem już w innym artykule. Tutaj mielibyśmy ochotę zilustrować rodzaje wentylacji z rekuperacją i ich opłacalność. Wymuszona wentylacja jest konieczna ze względu na zdrowie osób oraz żywotność i stan lokalu mieszkalnego. Niezależnie od tego faktu, jest ona bardziej opłacalna od grawitacyjnej, ponieważ można zrezygnować z kominów wentylacyjnych, z dodatkowych związanych z tym faktem obróbek dachowych, z okien z mikroszczelinami i rozszczelnieniem. Można też zamontować niektóre okna jako nieotwierane, co jest dużą oszczędnością. Przy właściwej wymianie powietrza bardzo dużo ciepła uchodzi z domu wraz ze zużytym. Niewielkim nakładem środków można wyeliminować straty z tego tytułu o 60-80%, montując w układzie wentylacji wymiennik ciepła między powietrzem wychodzącym i wchodzącym, czyli rekuperator. Niektóre firmy podają wyższe sprawności, niemniej jednak są one osiągane tylko w specyficznych założeniach ,laboratoryjnych”, a nie w rzeczywistości. Również w lecie rekuperacja się przydaje. Dzięki odbieraniu znacznej części ciepła z powietrza wchodzącego, wolniej nagrzewają się pomieszczenia. Opłacalność takiego przedsięwzięcia łatwo policzyć. Ilość wymienionego powietrza w danym czasie (na przykład. zimą) wyprowadzi o 60-80% mniej ciepła. Pomnożymy ilość metrów sześciennych przez ciepło właściwe 1m3, różnicę temperatur i sprawność. Mając ilość ciepła możemy policzyć jego wartość. Porównujemy otrzymaną sumę z kosztem samego rekuperatora, jako że wentylację musimy posiadać niezależnie od wszystkiego, a dodatkowo już się nam zwróciła w przypadku projektowania nowego lokalu, dzięki oszczędnościom na czymś innym. Z porównania wyniknie ile czasu będzie się zwracać. Im więcej ludzi mieszka , a oprócz tego im intensywniej używamy kuchni i łazienki, tym szybciej inwestycja się zwróci. Są dwa priorytetowe rozwiązania wentylacji z odzyskiem ciepła: Centralna wentylacja z odzyskiem ciepła i zdecentralizowana. Obie posiadają zwolenników i przeciwników, jak i osobiste wady i zalety. Najbardziej istotne, że spełniają indywidualne zadanie, oszczędzają energię, pieniądze i środowisko , a oprócz tego stabilizują temperaturę w okresie przynajmniej dobowym.