Czy na powietrzu można oszczędzić?

Rekuperator – co to jest? Rekuperator, a właściwie centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła to – w dużym uproszczeniu – urządzenie składające się z wymiennika ciepła oraz dwóch wentylatorów – nawiewnego i wywiewnego. Świeże, zimne powietrze zasysane z zewnątrz przechodzi przez wymiennik ciepła ogrzewając się od takiej samej ilości zużytego powietrza usuwanego z wnętrza budynku na zewnątrz. Proces odbywa się niemal bezgłośnie i bez konieczności ingerencji użytkownika. Sercem systemu jest rekuperator.Wentylacja mechaniczna – to system, w którym powietrze nawiewane jest, jak również usuwane przy pomocy wentylatorów umieszczonych w centrali wentylacyjnej. Powietrze przemieszczane jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. Zapewnia on pełną kontrolę ilości świeżego powietrza w biurze. System nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła to system wyposażony w rekuperator – a właściwie centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku i przekazanie go do powietrza świeżego.