Co można powiedzieć o Ruchu Palikota?

Ruch Palikota, czyli w skrócie Ruch PL albo po prostu RP, jest to jedna z partii politycznych, która zdobywa sobie w ciągu ostatnich lat bardzo duże zainteresowanie. Ugrupowanie to zostało zbudowane przez Janusza Palikota i oficjalnie zarejestrowane pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku, kiedy to założony poprzeztego polityka Ruch Poparcia był zagrożony wykreśleniem z ewidencji. Obok Ruchu Palikota działa sprzyjające mu stowarzyszenie o nazwie ruch poparcia palikota. Na czele wspomnianego stowarzyszenia stoi Armand Ryfiński. Partia ta wydaje teżmiesięcznik pod tytułem: ,Zwyczajnie Polska”, któradotyczy obecnych wydarzeń w Polsce i jej polityce. Do ugrupowania tego należą w wielu wypadkach osoby niezaangażowane uprzednio w żaden typ działalności politycznej oraz dodatkowow ogromnej liczbie przypadkówdziałacze związani poprzednio z innymi dużymi partiami, przede wszystkim takimi jak Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Początki partii posiadają miejsce w lipcu dwa tysiące dziesiątym roku, kiedy to Janusz Palikot został wydalony z Platformy Obywatelskiej za kontrowersyjne wypowiedzi na temat katastrofy w Smoleńsku.