Certyfikaty energetyczne- poradnik

Świadectwo energetyczne to dokument, który określa szacowane zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku czy również lokalu. Znaczy to energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w sytuacji budynków użyteczności publicznej także oświetlenia. Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się zapotrzebowanie na energię analizując zastosowanie i norma budynku , a oprócz tego jego system instalacyjny.Podstawą do sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku. Świadectwo energetyczne może sporządzić odpowiednio upoważnieniony specjalista z branży budowlanej lub instalacyjnej (musi on mieć bieżące uprawnienia do projektowania w budownictwie), absolwenci studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie , a oprócz tego absolwenci fachowych kursów (ci ostatni zobowiązani są potwierdzić zdobyte kwalifikacje egzaminem przeprowadzanym przez Ministerstwo Infrastruktury).