Agencja Rekrutacyjna

Kwestią, która nurtuje przeważnie potencjalnych kandydatów, biorących udział w procesie rekrutacji, jest pytanie: czy firma rekrutacyjna, do której zdecyduję się wysłać swoją aplikację, zapewni mi ochronę i poufałość danych? Zasadniczo, agencje rekrutacyjne są do tego zobligowane, jednakże, jak to najczęściej bywa, przestrzegają tego mniej bądź bardziej rygorystycznie. Agencja rekrutacyjna W&BS Rozwiązania Personalne charakteryzuje się bardzo dużą dbałością o dobro swoich klientów, przestrzegając zasady, by do momentu spotkania kandydata z potencjalnym pracodawcą nie ujawniać jego danych osobowych. Firmy rekrutacyjne stosunkowo często używają własne, wewnętrzne wzory Cv. Umożliwia to na lepszą ochronę danych kandydata, oraz uporządkowanie jego doświadczenia zawodowego czy umiejętności – tak by potencjalny pracodawca miał łatwy dostęp do istotnych informacji. Innym zabiegiem, który umożliwia chronić prywatność kandydata jest utajnienie jego ostatniego miejsca pracy. Zamiast nazwy przedsiębiorstwa wpisuje się wyłącznie branżę, w której ono działa.Trudno określić, w jakim kierunku rozwijać się będą agencje rekrutacyjne czy firmy rekrutacyjne. Czy obejmą swoim zasięgiem również małe przedsiębiorstwa? Obecnie, w większości, firma rekrutacyjna działa na zlecenie dużych firm, które nierzadko szukają kilku pracowników na raz. Przewiduje się, że na skutek dużej sprawności, agencja rekrutacyjna i świadczone przez nią usługi z czasem staną się popularne również wśród mniejszych firm. Czy tak będzie – przekonamy się za parę lat. Na pewno, firmy rekrutacyjne będą poszerzać zakres swoich usług oraz dodatkowo narzędzi, które pozwalają na coraz lepszą weryfikację oraz dodatkowo sprawdzanie kompetencji pracowników. Prawdopodobnie, rozwój firm rekrutacyjnych będzie wiązał się z włączaniem w zakres swojej działalności usług nie tylko związanych bezpośrednio z rekrutacją, ale także ocenami pracowniczymi czy komunikacją wewnętrzną w firmach.